Català Castellano

Cades Penedès
INICI  
PRODUCTES  
NOSALTRES  
NORMATIVES  
QUALITAT  
CONTACTE  
 

PRIMERA MATÈRIA UTILITZADA i PRODUCTES OBTINGUTS

 
 

BRISA: Es el subproducte més important, s’obté del premsat del raïm.

 
 

Productes obtinguts:  

 
   

Alcohol: S’utilitza per usos energètics o industrials.
Gra de raïm: S’utilitza per l’obtenció d’oli de gra de raïm.
Brisa seca: Es la pell i la polpa del raïm, es reutilitza com a combustible o es ven per usos d’alimentació animal o com adob orgànic.
Tractrat de calci:És una sal del àcid tartàric. Aquest àcid té diferents usos, un dels més important és com a conservant natural.

 
 

MARES DE VI: És el subproducte que s’obté de la clarificació del vi.

 
 

Productes obtinguts:  

 
   

Alcohol: S’utilitza per usos energètics o industrials.
Tractrat de calci:És una sal del àcid tartàric. Aquest àcid té diferents usos, un dels més important és com a conservant natural.

 
 

VI:   En un percentatge variable també es destil·la vi.

 
  Producte obtingut:  
   

Alcohol per us de boca:   Ja siguin destil·lats o rectificats. Són alcohols destinats a l’elaboració de brandi o a la de misteles i vins especials.

 
 

Cal destacar també la producció d’energia elèctrica de fons renovables..

 
 

L’energia elèctrica s’obté de la combustió del biogas en un motor de cicle Otto. Aquest biogas prové de la nostra depuradora per la digestió anaeròbia de la matèria orgànica residual del nostre procés productiu.