Català Castellano

Cades Penedès
INICI  
PRODUCTES  
NOSALTRES  
NORMATIVES  
QUALITAT  
CONTACTE  
 

NORMATIVES VIGENTS

 
  CADES PENEDÈS informe gestió residus mares i brisa  
  Ordre 238.2012 24 Juliol  
 

Reglament (CE) 1234/2007 del Consell de 22 de octubre. Reglament únic per totes les OCM.

 
 

Reglamet (CE) 491/2009 del Consell de 25 de maig. Establiment OCM Vitívinícola.

 
 

Reglament (CE) 555/2008 de la Comissió de 27 de juny. Desenvolupament OCM Vitívinícola.

 
 

Llei 6/1993 Reguladora de Residus de 15 de juliol.

 

 

Real Decret 191/2010 de 26 de febrer que modifica el Reglament d’Impostos Especials 1165/1995 de 7 de juliol.