logo
L`empresa neix l´any 1972, de la unió de quatre petites empreses alcoholeres amb dos importants productors de vi. Els productors garantien el tractament dels seus subproductes, i les petites alcoholeres, amb l´agrupació, podien fer front a les demandes creixents d´inversió que llavors ja tenia aquesta activitat.
image

BRISA:

És el subproducte més important, s’obté del premsat del raïm.

Productes obtinguts:

  • Alcohol: S’utilitza per usos energètics o industrials.
  • Gra de raïm: S’utilitza per l’obtenció d’oli de gra de raïm.
  • Brisa seca: És la pell i la polpa del raïm, es reutilitza com a combustible o es ven per usos d’alimentació animal o com adob orgànic.
  • Tractrat de calci: És una sal del àcid tartàric. Aquest àcid té diferents usos, un dels més important és com a conservant natural.
image

MARES DE VI:

És el subproducte que s’obté de la clarificació del vi.

Productes obtinguts:

  • Alcohol: S’utilitza per usos energètics o industrials.
  • Tractrat de calci: És una sal del àcid tartàric. Aquest àcid té diferents usos, un dels més important és com a conservant natural.
image

VI:

En un percentatge variable també es destil·la vi.

Producte obtingut:

  • Alcohol per ús de boca: Ja siguin destil·lats o rectificats. Són alcohols destinats a l’elaboració de brandi o a la de misteles i vins especials.

Cal destacar també la producció d’energia elèctrica de fons renovables.

L’energia elèctrica s’obté de la combustió del biogas en un motor de cicle Otto. Aquest biogas prové de la nostra depuradora per la digestió anaeròbia de la matèria orgànica residual del nostre procés productiu.

image

L’objectiu de Cades Penedès SA, és el tractament integral del residus procedents del processos de vinificació. Tenint cura del medi ambient, utilitzant la millor tècnica disponible.

Cades Penedès SA, va ser fundada l’any 1972. La planta està ubicada al municipi d’Avinyonet del Penedès (Barcelona).

L’empresa té un Capital Social de 900.000 Euros, i la composició accionarial és la següent:

GRUPO ALVINESA

100 %

image

Visió

La nostre aspiració es ser una empresa de referència dintre del nostre sector, tant per el servei als nostres clients i proveïdors, com per la eficiència en els processos, procurant sempre que la nostra actuació sigui respectuosa amb el medi ambient.

Encaminar les accions futures a la millora continua dels nostres processos, a través de la innovació, i altres accions, per garantir la competitivitat de l’empresa en el futur.

Aconseguir una millora de la productivitat per poder complir amb les expectatives dels nostres treballadors i accionistes.

Missió

Empresa de tractament de residus vinícoles per l’extracció d’alcohol , tartrat de calci i granet.

CADES PENEDÉS, S.A.

Camí de Can Batlle, s/n Avinyonet del Penedès 08793 Barcelona Telf: 938970075

Veure mapa

Contacte